Website bán hàng trực tuyến
Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tính năng phổ biến của một website thương mại điện tử như: gian hàng trực tuyến, đặt hàng, thanh toán và nhiều tính năng khác…website bán hàng trong hệ thống Roboman còn được tích hợp giải pháp đồng bộ tiên tiến. 

Chỉ với một lần nhập hàng từ phần mềm quản lý, dữ liệu đã có thể đồng bộ lên website bán hàng, ngược lại, khi có tương tác mua hàng trên website, dữ liệu cũng được đồng bộ về phần mềm quản lý, giúp phần mềm tổng hợp và xử lý dữ liệu đồng bộ từ các thành phần khác nhau. 

Ngoài ra, với việc tích hợp chức năng quản lý bán hàng ngay trên khu vực quản trị của website, website bán hàng có thể hoạt động độc lập với đầy đủ tính năng khi tách rời khỏi hệ thống Roboman. 

Một số tính năng tiêu biểu mà website bán hàng có thể cung cấp bao gồm: 

- Quản lý và trưng bày sản phẩm- Quản lý bán hàng trên web 
- Thanh toán trực tuyến - Đặt hàng
- Giỏ hàng điện tử- Đồng bộ dữ liệu về phần mềm quản lý bán hàng 
- Hỗ trợ trưc tuyến 
Tính năng trưng bày sản phẩm
Tính năng trưng bày sản phẩm trên website bán hàng của Roboman cho phép người dùng có thể trưng bày sản phẩm đa dạng theo nhiều phong cách khác nhau, danh mục sản phẩm được hiển thị một cách trực quan, giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu đồng thời, khơi dậy nhu cầu cho khách hàng thông qua việc xây dựng hình ảnh, nội dung quảng bá sản phẩm thu hút.
Tính năng Giỏ hàng
Sau khi lựa chọn các sản phẩm, khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc có thể xóa các sản phẩm trong giỏ hàng đã lựa chọn, thay đổi số lượng sản phẩm trong đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính tổng tiền hàng trong giỏ hàng cho khách hàng.
Tính năng Đặt hàng
Ngay sau khi khách hàng lựa chọn hàng hóa vào giỏ hàng, khách hàng có thể đặt hàng thông qua form thông tin người mua hàng. Nếu khách hàng đã đăng ký thành viên, thông tin sẽ được hiển thị ở form thông tin người mua, trường hợp khách hàng chưa đăng ký thành viên, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin người mua hàng trước khi lưu đơn hàng gửi đến phần mềm quản lý.
Thanh toán trực tuyến
Chức năng thanh toán cho phép khách mua hàng thực hiện thanh toán theo nhiều phương thức khác nhau: thanh toán trực tiếp, chuyển khoản ATM, visa…Đồng thời, các thông tin về phương thức thanh toán cũng được lưu trữ phục vụ cho nhu cầu quản lý.
Quản lý bán hàng trên web
Chương trình quản trị website cho phép nguời quản trị cập nhật, thay đổi toàn bộ thông tin và hình ảnh trên web....Đồng thời, người quản trị có thể kết xuất các báo cáo, thông số về mua bán trên các đơn hàng, số lượng sản phẩm đã bán ra hoặc các thành viên liên quan đến đơn hàng. Toàn bộ hoạt động quản lý liên quan đến các đơn hàng trên web có thể đươc thực hiện thông qua tính năng quản trị, cho phép website bán hàng hoạt động độc lập khi tách rời khỏi hệ thống.
Đồng bộ dữ liệu về ứng dụng quản lý bán hàng
Khu vực quản trị của website bán hàng tích hợp tính năng đồng bộ, cho phép đồng bộ toàn dữ liệu từ website về phần mềm quản lý - trung tâm "đầu não" để tập trung, xử lí dữ liệu và quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng. 

Việc tích hợp giữa hệ thống phần mềm quản lý và gian hàng trực tuyến được thực hiện theo cơ chế trao đổi dữ liệu 2 chiều liên tục hoặc định kỳ cơ chế này cho phép: 

- Đăng tải thông tin hàng hóa từ phần mềm quản lý lên website. 
- Chuyển đơn hàng từ Website xuống phần mềm quản lý để xử lý tiếp theo 
- Kết xuất kết quả xử lý đơn hàng từ 1C lên Website và thông báo cho khách hàng 

Quá trình trao đổi dữ liệu của hệ thống được tiến hành theo sơ đồ như sau: