Ứng dụng bán hàng trên máy tính
Ứng dụng hoạt động dưới dạng phần mềm được tải về và cài đặt trên máy tính. Ở trạng thái không kết nối internet, việc bán tại cửa hàng vẫn diễn ra một cách xuyên suốt, dữ liệu bán hàng được nhập và lưu trữ trên phần mềm. Khi có kết nối , toàn bộ dữ liệu được đồng bộ về phần mềm quản lý bán hàng- trung tâm "đầu não" của hệ thống, giúp cho việc bán hàng và quản lý có thể được tiến hành bất kì thời điểm nào- bất kể có kết nối internet hay không. 

Ứng dụng bán hàng trên máy tính cho phép  tạo đơn hàng cho một lần bán, xuất báo cáo tự động về đơn hàng và doanh số bán hàng.   
Tạo đơn hàng
Chỉ cần click double vào một sản phẩm trong danh mục search, sản phẩm sẽ lập tức chuyển vào khu vực đơn hàng, tự động tạo mã đơn hàng và  tính giá.
Người bán có thể tùy chỉnh thêm hoặc bớt đi số lượng
Nếu khách hàng đã đăng kí thông tin khách hàng trên website, chỉ cần nhập vào thông tin số điện thoại, lượt mua của khách hàng được ghi lại và đồng bộ vào hệ thống tích điểm trong phần mềm quản lý. Nếu khách hàng chưa đăng kí, người bán hàng cũng có thể đăng kí nhanh thông tin khách hàng. Hóa đơn bán hàng sẽ được thiết lập với đầy đủ thông tin đơn hàng bao gồm:  mã đơn hàng, phương thức thanh toán, ngày thanh toán, thông tin tổng sản phẩm, giá sản phẩm, tiền thanh toán, thông tin khách hàng (nếu có đăng kí)
Thiết lập báo cáo tự động
Ứng dụng bán hàng trên máy tính của Roboman cũng thiết lập tính năng báo cáo theo dạng tổng hợp đơn hàng , hiển thị rõ tình trạng đơn hàng đã được đồng bộ/chưa đồng bộ lên hệ thống hạn chế tuyệt đối những sai sót trong việc khai báo và cập nhật các đơn hàng.
Báo cáo còn được hiển thị trực quan sinh động thông qua dạng biểu đồ, thống kê cụ thể doanh số theo ngày, tuần, tháng và chi tiết doanh số tích lũy theo từng giờ trong ngày, từng ngày trong tuần và từng tuần trong tháng, giúp cho người bán hàng có thể nhìn thấy rõ  những biến động qua từng thời điểm