Ứng dụng bán hàng trên di động
Ứng dụng bán hàng trên mobile hoạt động dưới dạng phần mềm được tải về và cài đặt trên điện thoại. Ứng dụng này cho phép bạn tương tác với khách hàng mọi nơi mọi lúc khi cần, chỉ cần 1 chiếc điện thoại di động hoặc 1 chiếc máy tính bảng bạn đã dễ dàng quản lý hoạt động mua bán của mình.

Ứng dụng bán hàng trên điện thoại cho phép tạo đơn hàng cho một lần bán, xuất báo cáo tự động về đơn hàng và doanh số bán hàng.                 
Kiểm tra kho
Ứng dụng bán hàng trên mobile hoạt động dưới dạng phần mềm được tải về và cài đặt trên điện thoại.  Ứng dụng này cho phép bạn tương tác với khách hàng mọi nơi mọi lúc khi cần, chỉ cần 1 chiếc điện thoại di động hoặc 1 chiếc máy tính bảng bạn đã dễ dàng quản lý hoạt động mua bán của mình.
Thanh toán trực tuyến
Ứng dụng bán hàng trên mobie hoạt động dưới dạng phần mềm được tải về và cài đặt trên điện thoại.  Ứng dụng này cho phép bạn tương tác với khách hàng mọi nơi mọi lúc khi cần, chỉ cần 1 chiếc điện thoại di đông hoặc 1 chiếc máy tính bảng bạn đã dễ dàng quản lý hoạt động mua bán của mình.