Phần mềm quản lý bán hàng
Hoạt động như một trung tâm "đầu não" của Roboman, phần mềm quản lý bán hàng có chức năng tương tác, quản lý toàn bộ Tích hợp giải pháp đồng bộ V-rocket tiên tiến, dữ liệu từ phần mềm quản lý bán hàng được đồng bộ hóa lên toàn bộ hệ thống, đồng thời, dữ liệu từ các thành phần của hệ thống như website bán hàng, ứng dụng bán hàng trên di dộng. cũng được đồng bộ trở lại, giúp hoạt động bán hàng có thể tiến hành được mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Phần mềm quản lý bán hàng hoạt động với đấy đủ các tính năng bao gồm:
  
- Quản lý sản phẩm- Quản lý giá 
- Quản lý kho - Quản lý thông tin khách hàng 
- Quản lý bán hàng- Quản lý tài chính 
- Quản lý báo cáo
Quản lý sản phẩm
Tính năng "nhập thông  tin sản phẩm" được xây dựng nhằm cung cấp nền tảng để người dùng có thể nhập nhanh và kiểm soát sản phẩm nhập theo từng ngày.  
Các thông số cơ bản như chi tiết ngày nhập, tên danh sách nhập, mã nhập hàng,.. đều  được thiết lập và mã hóa một cách tự động, vừa  giúp người dùng tiết giảm  thời gian nhập liệu, vừa tránh những sai sót trùng lặp thông tin.
Quản lý kho
Tính năng Quản lý kho cho phép nhập , theo dõi toàn bộ thông tin nhập kho, xuất kho của hàng hóa. Chế độ "Lưu tạm" được thiết lâp như chế độ "chờ duyệt", giúp cho tiến trình đề xuất và phê duyệt nhập/xuất kho được tiến hành một cách tuần tự và chặt chẽ.
Quản lý bán hàng
"Ngoài tính năng thực hiện bán hàng trực tiếp, phần mềm quản lý bán hàng còn tiếp nhận thông tin đặt hàng đồng bộ từ website bán hàng về Các tương tác xác nhận thanh toán, hủy đặt hàng, đổi trả hàng hóa được tiến hành một cách thuận tiện trong các form chi tiết đính kèm Các đơn hàng bán được lưu trữ và cho phép xuất khi cần thiết. Biểu mẫu hóa đơn có thể được thiết lập và tùy chỉnh với tính năng Cấu hình biểu mẫu hóa đơn".
Quản lý giá
Tính năng Quản lý Giá cho phép thiết lập giá chi tiết và đồng bộ giá của từng sản phẩm lên website bán hàng. Việc nhập giá có thể thiết lập đơn lẻ hoặc tiến hành up 1 lần nhờ hỗ trợ của form mẫu thiết lập giá.              
Quản lý thông tin Khách hàng
Tính năng Quản lý thông tin khách hàng của Roboman cho phép người quản lý có thể cập nhật, theo dõi, tra cứu, lọc thông tin khách hàng theo từng nhóm khách hàng  mà người dùng mong muốn.  Các chức năng " ngày sinh" "điểm thưởng" được thiết lập thiết thực cho các chương trình chăm sóc, tri ân khách hàng trong dịp sinh nhật hoặc  với các khách hàng có điểm thưởng tích lũy cao.                
Quản lý tài chính
Với tính năng Quản lý tài chính, toàn bộ dòng tiền kinh doanh được ghi nhận lại và kiểm soát một cách chặt chẽ.
Quản lý báo cáo
Tiết kiệm hàng giờ cho người dùng trong việc thiết lập các con số báo cáo, phần mềm quản lý bán hàng của Roboman cung cấp các báo cáo tự động với khả năng tùy chỉnh đa dạng theo nhu cầu về thông tin. Việc nắm bắt doanh số từng ngày, sản lượng qua từng thời điểm không còn là gian vấn đề tiêu tốn nhiều thời gian của người quản lý